เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

  • สินค้าประกัน 14 วัน
  • CE และ FDA อนุมัติ
  • ทดสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
  • วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
  • เวลาทดสอบที่รวดเร็ว 5-6 วินาที
  • จอแสดงผล OLED
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • ใช้ถ่าน 3A 2 ก้อน

ค่า Pi % คือ ค่าการไหลเวียนของเลือด โดยทั่วไปแล้วค่า PI นี้อาจจะมีค่าได้ตั้งแต่ 0.02% ไปจนถึง 20% หากค่า PD >4% ถือว่ามีการไหลเวียนของเลือดปกติ